Umowy outsourcingowe

Korzyści płynące z usług outsourcingowych oferowanych przez naszą firmę :

  • Redukcja kosztów – brak konieczności utrzymania etatowego informatyka,
  • Stałe koszty – niezależnie od długości trwania i ilości interwencji oraz kosztów ewentualnych dojazdów,
  • Dostęp do najnowszych technologii – ciągłe podnoszenie kompetencji naszych pracowników w cyklicznych szkoleniach, targach, spotkaniach branżowych oraz egzaminach zakończonych otrzymaniem certyfikacji na kolejne lata,
  • Duże doświadczenie – oferowane przez nas usługi dostarczamy naszym kontrahentom od ponad 25 lat,
  • Pomoc zdalna – dzięki sieci Internet pomagamy naszym kontrahentom bez względu na miejsce, w którym się znajdują,
  • Brak przerw w pracy – gwarantowany szybki czas reakcji zapewnia sprawne usunięcie ewentualnych awarii,
  • Stały nadzór – ciągły monitoring infrastruktury oraz oprogramowania z ewidencją wszystkich zdarzeń,
  • Umowa o poufności – wszystkie zawierane przez nas umowy objęte są klauzulą poufności