System Informowania Kierownictwa

Zestaw raportów napisany dla Sage Symfonia zbierający w jednym miejscu istotne dla zarządzania firmą informacje. Dedykowany jest dla zarządów sieci sklepów detalicznych. Oprócz zestawień takich jak stan zobowiązań, należności, kasy czy wielkości obrotów z kontrahentami prezentowane są wskaźniki ekonomiczne (zapas, zatrudnienie, powierzchnia, wynik na jednego zatrudnionego i wiele innych) dla każdego sklepu własnego lub oddanego pod wynajem oraz dziesiątki wskaźników kosztów do zrealizowanej marży. sysikW takim samym układzie system zestawia rezultaty, wskaźniki i wyniki roku poprzedzającego z bieżącym. Uzupełnieniem Systemu Informowania Kierownictwa jest kilka dodatkowych, automatyzujących prace służb księgowych, raportów takich jak: przeksięgowanie kosztów zarządu, transportu, rozliczenie marży czy raport diagnostyczny wyszukujący dokumenty w których nie bilansują się zapisy na kontach zespołu ‚4’ i ‚5’ po zaawansowany „eksporter” danych z ksiąg do programu MS Excel™.