Sorty

Oprogramowanie zarządzające naliczaniem wypłat ekwiwalentu za odzież roboczą i inne świadczenia dla pracowników. Wspomaga obsługę sprzedaży unormowanych elementów odzieży roboczej (buty, spodnie, koszule…) w poszczególnych grupach zawodów oraz ewidencjonuje każde wydanie (czytniki kart identyfikacyjnych) składników odzieży nieunormowanej. sorty Korzyści:

  • redukcja i optymalizacja kosztów,
  • pełna wiedza o kosztach na poszczególne MPK,
  • automatyzacja – szybka, prosta i pełna ewidencja wydań,
  • rozbudowany system raportowania,
  • gotowe do zaksięgowanie w systemie księgowym dekrety…