Serwer faksowy FAX2ELO

Rozwiązanie usprawniające odbieranie i wysyłanie faksów. Zamiast tradycyjnego urządzenia faksowego wykorzystana została usługa E-Fax na naszej platformie voip.pcsoft.pl. Została ona zintegrowana z systemem DMS ELOprofessional/ELOenterprsie gdzie przechowywane są odebrane dokumenty. Aplikacja indeksuje wstępnie nadchodzące faksy umieszczając je w bezpiecznym archiwum. Struktura archiwum jest tworzona automatycznie na podstawie rozbudowanego konfiguratora. Korzyści:

  • możliwość odbierania wielu faksów w tym samym czasie – abonent nie usłyszy sygnału zajętości,
  • możliwość deponowania faksów w centralnym repozytorium odebranych z dowolnej ilości fizycznych urządzeń faksowych,
  • możliwość wstępnego, automatycznego wypełniania maski indeksowania – np. data, godzina, nr fax nadawcy, nr fax odbiorcy,
  • możliwość zaawansowanej obsługi indeksowania poprzez OCR – standardowe formularze – zamówienia, faktury, potwierdzenia,
  • możliwość wykorzystania bardzo zaawansowanego rozwiązania do obróbki formularzy – ELO DocXtractor,
  • możliwość automatycznego wystartowania obiegu dla odebranego faksu – np. przydzielenie komuś zadania,
  • możliwość specjalnej obsługi faksów, które „nie doszły”,
  • eliminacja kosztów utrzymania urządzeń faksowych – oszczędność papieru, tonerów,
  • szybkie wdrożenie.