Sage Symfonia FK dla Budżetu

Oprogramowanie Finanse i Księgowość dla jednostek budżetowych. Dedykowane dla Starostw Powiatowych, Urzędów Miejskich i Urzędów Gmin rozwiązanie usprawniające prowadzenie księgowości własnej tych organizacji oraz podległych im placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych czy innych, które z mocy prawa są zobowiązane do jej prowadzenia. Oparte jest na standardowych modułach Sage Symfonia Finanse i Księgowość i Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość. Zalecanym modelem naszego rozwiązania jest centralny serwer z sieciowym systemem operacyjnym oraz odpowiednią bazą danych, wyposażony w wielofirmową licencję modułu Finanse i Księgowość, zlokalizowany z reguły w Starostwie, Urzędzie Miejskim czy Gminie. Podległe jednostki korzystają z zasobów serwera poprzez zdalny dostęp w bezpieczny sposób poprzez połączenie VPN. Nasza rozbudowa funkcjonalności dotyczy głównie raportowania. Wykonane zostały także mechanizmy naliczania odsetek od należności z automatyczną dekretacją na właściwe konta a w przypadku starostw także automatyzacji przypisów należności z tytułu użytkowania gruntów wieczystych w oparciu o bazy danych Wydziału Geodezji. Korzyści:

  • szybkie i proste wdrożenie, zdefiniowane na poziomie nadrzędnej jednostki organizacyjnej plan kont może być przejęty bez dodatkowych nakładów przez jednostki podległe,
  • ułatwiona kontrola jednostek podległych przez Skarbnika Starostwa, Miasta czy Gminy, dostęp do danych jednostek podległych, prosta konsolidacja sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych Rb-27S i Rb-28S,
  • oszczędność czasu przy rejestracji przypisów należności oraz naliczaniu odsetek od należności, łatwa emisja monitów, wezwań do zapłaty oraz not obciążeniowych,
  • dzięki wykorzystaniu możliwości ewidencji pozabilansowej wprowadzane są budżety wydatków i dochodów, stąd sprawozdania Rb-27S i Rb-28S wbudowane do systemu Finanse i Księgowość, funkcjonują jako wydruk,
  • optymalne kosztowo rozwiązanie ze względu na scentralizowane zasoby IT, warunkiem wdrożenia rozwiązania jest posiadanie dostępu do Internetu przez wszystkie strony przedsięwzięcia,
  • zbudowana w ten sposób infrastruktura może zostać wykorzystana do innych zastosowań między innymi do wdrożenia rozwiązania komunikacji głosowej opartej na zaawansowanym serwerze komunikacyjnym IP Panasonic KX-NS1000 dającym, przy migracji do naszej platformy PC Soft VoIP, wymierne oszczędności w kosztach utrzymania infrastruktury.