Podpis elektroniczny

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. nakłada na płatników składek na ubezpieczenie społeczne obowiązek składania elektronicznych deklaracji rozliczeniowych, wykorzystując wyłącznie certyfikaty kwalifikowane (obowiązek składania deklaracji od 21 lipca 2008 r.).

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy o podpisie elektronicznym składamy Państwu ofertę współpracy w zakresie dostawy zestawów do składania podpisu i nabycia certyfikatów.

Certyfikaty kwalifikowane mają znacznie szersze zastosowanie i można je wykorzystywać do:

  • kontaktów z administracją publiczną i samorządową oraz do kontaktów z urzędami centralnymi, np. z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, czy też z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF)
  • wnioskowania drogą elektroniczną o wydanie zaświadczeń (np. o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
  • składania e-deklaracji podatkowych oraz deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
  • kontaktów biznesowych – podpisywania umów, ofert lub zamówień, uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych
  • nadawania mocy prawnej dokumentom w formie elektronicznej (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS)
  • podpisywanie wszelkich oświadczeń woli, np. PIT – ów, podań itp.

Kluczową zaletą wykorzystania certyfikatów kwalifikowanych jest możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno – prawnych za pośrednictwem Internetu. Bez konieczności stania w kolejkach. Bezpieczny podpis elektroniczny – to podpis, któremu ustawa nadaje status równoważny z podpisem własnoręcznym.