Nagrywanie i wyszukiwanie – NS Voice Trace

Zapisz do newslettera

Dla serwerów komunikacyjnych IP Panasonic KX-NS1000, KX-NS700 i KX-NS500 dostarczamy oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczne nagrywanie wszystkich rozmów całego systemu oraz aplikacje, które umożliwiają deponowanie nagrań rozmów i szybkie ich wyszukiwanie wg różnych kryteriów w dowolnym momencie. W bardziej zaawansowanych wariantach nagrania rozmów mogą stanowić źródło obiegu i pracy grupowej. W takich przypadkach rekomendujemy system ECM DMS ELO Professional jako narzędzie do archiwizowania i zarządzania nagraniami oraz wyznaczania zadań związanych z nimi. W zastosowaniach typu CRM – rekomendujemy ACT! SwiftPage w wersji Premium jako interesujące narzędzie w atrakcyjnej cenie. Dla mniej wymagających dostarczamy aplikację typu CRM do składowania i wyszukiwania nagranych rozmów. nsvoicetrace