Konto to konto

Zapisz do newslettera

Rozwiązanie gwarantujące w obrębie różnych baz danych systemu Sage Symfonia ERP ten sam numer konta (Id FK) kontrahenta oraz replikację danych kontrahenta, raz wprowadzonych do dowolnej bazy danych, do pozostałych, wytypowanych do replikacji baz danych. Jest to w pełni automatyczny mechanizm uwzględniający także inne, niż „interfejsowe” zapełnianie danych danymi kontrahentów. Konto to konto