Import specjalny

Oprogramowanie umożliwiające automatyczny import danych z zewnętrznych systemów obsługi sprzedaży do systemu Sage Symfonia Finanse i Księgowość. Rozwiązanie składa się modułu komunikacyjnego, umożliwiającego bezobsługowe przesyłanie paczek z danymi z miejsca ich utworzenia do lokalizacji docelowej dla systemu księgowego, oraz modułu pobierania danych ze źródeł. Aplikacja ta często jest wykorzystywana przez biura rachunkowe, sieci sklepów detalicznych klientów posiadających rozproszone miejsca sprzedaży. Wykonane realizacje obejmują systemy obsługi handlu (także detalicznego) działające w MS-DOS lokalnych producentów oprogramowania ale też i firm o zasięgu ponadlokalnym takich producentów jak: Kucharscy (KC-Market), INSOFT (PC-Market), LSI Software i innych. Korzyści:

  • możliwość wysłania dowolnych danych,
  • przyspieszenie procesu ich rejestracji w systemie księgowym,
  • bezobsługowe przesyłanie danych różnego typu w dowolnie obranym czasie np.: faktury zakupu wysyłane są codziennie z dwudniowym opóźnieniem, raporty kasowe codziennie z jednodniowym opóźnieniem, raporty magazynowe dekadowo z późnieniem pięciu dni, itp…
  • znaczna redukcja kosztów prowadzenia księgowości…