Elektroniczna wymiana dokumentów

Elektroniczny Import i Eksport dokumentów handlowych do klientów poprzez platformy elektronicznej wymiany. Oprogramowanie współpracujące z modułami Sage SymfoniaHandel. Dedykowane dla klientów sprzedających do dużych sieci handlowych ale też kupujących u dostawców, którzy wykorzystują już takie platformy. Korzyści:

  • przyspieszenie komunikacji,
  • optymalizacja kosztów wymiany dokumentów handlowych (znaczki, papier, czas…),
  • „rozmowa” z kontrahentem językiem jego kodów towarów…