Oferta dla biur rachunkowych – CHMURA DLA BIURA

Oferta kierowana jest do podmiotów, których przeważająca działalność oznaczona jest kodem PKD 69.20.Z. Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia ERP w chmurze Microsoft Azure. Specjalne ceny na oprogramowanie Sage ( w licencji i subskrypcji ) – dogodne warunki zakupu usług online Azure oraz Office 365. Oprogramowanie Sage umożliwia generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dla biur używających […]

Office 365 dla gminy, powiatu, województwa, …

Najlepsze rozwiązanie dla organizacji rządowych ( … dowolny organ rządowy, urząd, wydział, jednostka lub inny podmiot administracji rządowej lub samorządowej, dowolna instytucja rządowa szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, miejskiego, dzielnicowego lub związku celowego albo podobnego typu, … ) z zaawansowanymi potrzebami IT, które potrzebują elastyczności, aby przenieść się do chmury ( Microsoft Azure ) we własnym tempie. […]

Usługa Kopia zapasowa w chmurze Microsoft Azure

Od kilu tygodni dostępna jest już usługa online Azure Backup także w wygodnym modelu CSP. Jest to proste i niezawodne rozwiązanie do obsługi kopii zapasowych stacji roboczych i serwerów. Ujednolicone rozwiązanie do ochrony danych lokalnych i danych w chmurze Gwarancja dostępności na poziomie 99,9% Niezawodna docelowa kopia zapasowa poza siedzibą firmy Wydajne kopie przyrostowe Bezpieczne i szyfrowane […]