WAGAPKA – ważenia w chmurze Microsoft Azure

Scentralizowany system rejestracji ważeń z rozproszonych wag samochodowych w publicznej chmurze Microsoft Azure. Aby zapewnić działanie programów na wagach, nawet w sytuacji braku łącz telekomunikacyjnych, wdrożony został mechanizm dwustronnej synchronizacji. Baza danych rozsyła – wtedy kiedy jest łączność – zmiany do wag, podobnie wagi synchronizują swoje zmiany – z bazą centralną w chmurze – wtedy […]